mayo

Elena Castellano 250Elena Castellano
“Disordered crystals for femtosecond lasers”
Grupo de investigación en materiales electroactivos y láser
Joao Maia e Silva 250Dr. João Maia e Silva
“Antimicrobial complexes”
Grupo de materiales bioinspirados

Comentarios cerrados.